BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TRUNG – VIỆT

1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER

 Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (X) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không

2. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ VÀ GIÁ VẬN CHUYỂN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN LINE GHÉP CONT