Quý khách vui lòng chuyển khoản vào những tài khoản dưới đây của Hoàng Phát Logistics nếu quý khách chuyển khoản ngoài những tài khoản này Hoàng Phát Logistics sẽ không chịu trách nhiệm.

Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNG
Số Tài Khoản : 19032477600999
Chi Nhánh : Trương Định – Hoàng Mai

Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNG
Số Tài Khoản : 0931004201421
Chi Nhánh : Hoàng Mai

Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNG
Số Tài Khoản : 45210000380797
Chi Nhánh : Thạch Thất

Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNG
Số Tài Khoản : 9990199566666
Chi Nhánh : Tân Mai – Hoàng Mai

Chủ tài khoản : グエン バン ホアン
Số Tài Khoản : 10320 – 06390001
Số Chi Nhánh : 038

Chủ tài khoản : Mai Văn Duy
Số Tài Khoản : 534-910181-19707